Hårdrock

Hårdrock, eller Heavy Metal som det heter på engelska, består av ett brett spektrum av delgenrer eller subgenrer. Termen hårdrock har används sedan 1970-talet och var då en benämning på den typ av musik som Led Zeppelin, Deep Purple och Black Sabbath producerade. De tre banden kan också sägas vara pionjärer inom just hårdrock.

Men hårdrock som genre råkade ut får något av en svacka under 70-talets senare del då punken kom. Det ledde till att hårdrocken pånyttföddes under början av 1980-talet och då främst med hjälp av brittiska band som Iron Maiden Def Leppard vilka ofta klassificeras som New wave of British Heavy Metal.

Under 1980- och 90-talen har hårdrocken sedan förenats i olika delgenrer. Som exempel kan nämnas thrash metal, speed metal, death metal och black metal. Skillnaderna mellan genrerna kan för den oinvigde vara något svår att urskilja, men för fansen och utövarna kan skillnaden vara laddad med mycket stor betydelse.

För många fans kan hårdrocken vara ”helig” då hårdrockens fans ofta är extra lojala och hängivna många av artisterna. Kanske är det därför som hårdrocksband fortfarande kan sälja skivor i stora volymer. Musikaliskt kännetecknas hårdrocken av mycket stor spelteknisk skicklighet och en del musik är även skolad i klassisk musik och då klassiskt gitarrspel framförallt.