Trash Metal

Inriktningen Trash Metal kännetecknas av en snabb och hård stil av den redan hårda genre Heavy Metal. Det tros vara en uppkomst när man blandade musikstilarna hardcorepunk och Heavy Metal. 

Tyngden kommer då från metal medan hastigheten kommer från harcdcorepunken. Trash Metal var framförallt stor under 80-talet med mycket stora band som Megadeath och Metallica. Den sistnämnda gruppen valde däremot att spela olika inriktningar på metal och bjöd på allt från långsamma ballader till snabbare Trash.